Przedszkole Niepubliczne
"Muszelka"

tel. +48 58 674 18 94

ul. Wyzwolenia 1, 84-120 Władysławowo

Lokalizacja

Do zajęć podstawowych należą


Plan dnia

 

 • 06:30 - 07:00 - Schodzenie się dzieci - zabawy indywidualne i w grupach

  - korzystanie z gier i układanek stolikowych - zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • 7.00 -8.45 Zabawy według zainteresowań dzieci z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych - czynności dowolne podejmowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela , - aranżowanie otwartych sytuacji  wychowawczo - dydaktycznych , -pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy , - inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej, - praca indywidualna oraz dydaktyczno-wyrównawcza , - praca z dzieckiem zdolnym ,

 • 8.45 - 9.00 Zabawy ruchowe i czynności integrujące całą grupę - czynności higieniczne , - praca dyżurnych  , -czynności porządkowe , -zestaw ćwiczeń porannych , -przygotowanie do śniadania , -wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych , -opanowanie umiejętności mycia i osuszania rąk  , -czynności samoobsługowe ,

 • 09:00 - 9.30 ŚNIADANIE

 • 09:30 - 10:15-Zajęcia edukacyjne -realizacja podstawy programowej z całą grupą i w małych zespołach .Nabywanie umiejętności przez działanie , stwarzanie sytuacji edukacyjnych  stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw  dydaktycznych , tematycznych ,badawczych i ruchowych .Wspieranie działań twórczych podczas  kontaktu dzieci ze sztuką , muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z usług specjalistów. 

 • 10.15 - 10.30 - Czynności organizacyjno - porządkowe - ubieranie się dzieci , wdrażanie do samodzielności i wzajemnej pomocy , - zachowanie kolejności zakładania odzieży ,

 •  10.30 - 10.45 - II ŚNIADANIE 

 • 10.30 - 11.45 - Zabawa - zabawy ruchowe na placu przedszkolnym , spacery , wycieczki , przestrzeganie ustalonych norm i zasad panujących w grupie , zabawy dowolne w sali ,oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wsperające integracje,

 • 11.45 - 12.00 Czynności samoobsługowe 

 • 12:00 - 12.30  OBIAD

 • 12:30 - 13.10 – Zajęcia relaksacyjne

 • 13.10-14.45 - Organizowanie różnorodnych zabaw i sytuacji - praca indywidualna oraz dydaktyczno - wyrównawcza w sali lub w  ogrodzie , - praca z dzieckiem zdolnym , organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów,

 • 14.45 - 15.00 Czynności higieniczne ,

 • 15:00 - 15.30 PODWIECZOREK

 • 15:30 - 15:45 Zabiegi higieniczne w łazience,

 • 15.45 - 17.00 - Tworzenie sytuacji wspierających rozwój inteligencji wielorakich - praca z zespołem lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym , stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym  , - zabawy według inicjatywy dzieci , - kącikach tematycznych , prace porządkowe .

 • Rozchodzenie się dzieci.

 

 


 

Copyright 2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: WEBPC-GROUP