Przedszkole Niepubliczne
"Muszelka"

tel. +48 58 674 18 94

ul. Wyzwolenia 1, 84-120 Władysławowo

Lokalizacja

Do zajęć podstawowych należą


Oferta

 

PAKIET ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 

Zajęcia dydaktyczne

Prowadzą wykwalifikowani nauczyciele w grupie młodzszej Pani Małgorzata Lako Soli wraz z pomocą nauczyciela Panią Darią Kacprzyk, a w grupie starszej Pani Anna Hochschulz. W ramach czesnego oferujemy zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową MEN oraz inne jak:

Zajęcia z języka angielskiego

Prowadzi już od wielu lat Pani Agata Kafeman Nauka Języków Obcych z Gdyni. Nauka języka bazuje głównie na zabawach, grach, historyjkach obrazkowych, wierszykach, piosenkach, teatrzykach, krótkich filmach i innych. Niezwykle ważną rolę w nauczaniu języków obcych małych dzieci odgrywają wielokrotne powtórki i osłuchanie z melodią języka. Przez powtarzanie, dzieci nie tylko utrwalają sobie poznany materiał, ale i nabierają pewności siebie. Im więcej będzie bodźców obcojęzycznych w ich codziennym życiu, tym sprawniej dziecko przyswoi sobie dany język.

Terapia logopedyczna

Realizowana jest przez doświadczonego logopedę Panią Joannę Nierzwicką-Rosienkę. Każde dziecko, na początku roku szkolnego, jest bezpłatnie badane przez logopedę, który określa poziom rozwoju językowego dziecka, a w razie potrzeby proponuje udział w indywidualnych zajęciach terapeutycznych. Pomoc logopedy obejmuje również spotkania z rodzicami i wspomaganie personelu pedagogicznego w rozwijaniu kompetencji językowych dzieci. Program pracy z dzieckiem jest dostosowywany indywidualnie do jego możliwości i potrzeb. Metody pracy, jakie stosuje logopeda to przede wszystkim gry i zabawy, co sprawia, że dzieci uczestniczą w zajęciach chętnie i nie nudzą się.

♟ Szachy

To zajęcia kształtujące pamięć, zdolność koncentracji uczące logicznego i przestrzennego myślenia. W czasie nauki i gry dzieci uczą się odpowiedzialności za własne decyzje, szacunku do przeciwnika i stosowania w życiu zasady fair play. Zajęcia prowadzone są przez instruktora szachowego Panią Joannę Kacprzyk i są znakomitym uzupełnieniem rozwoju intelektualnego dzieci. Dziecko uczy się przegrywać, ale też unikać błędów i wygrywać, dzięki czemu nabiera pewności siebie. Ponadto, szachy kształtują osobowość dziecka i młodego człowieka: wymagają systematyczności i wytrwałości, a także uczą tolerancji, cierpliwości i obiektywizmu. Potwierdzono wieloma badaniami, że dzieci grające w szachy mają lepsze oceny w szkole.

🏇 Jazda konna z elementami hipoterapii

To forma rehabilitacji i terapii poprzez kontakt emocjonalny z koniem. Zajęcia prowadzone są przez wykfalifikowany personel Stajni Zamek nad Morzem w Rzucewie. Hipoterapia wspomaga efektywność rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka. Szczególne efekty przynosi w terapii dzieci dotkniętych autyzmem, porażeniem mózgowym i tym podobnym. Pomaga w niwelowaniu problemów emocjonalnych oraz wspomaga leczenie wad rozwojowych.

🎨 Warsztaty plastyczne

Dzieci mają okazję do wyrażania emocji podczas warsztatów plastycznych. Są to zajęcia kształtujące wyobraźnię, umiejętności organizacji przestrzeni oraz zdolności manualne. W zajęciach tych wykorzystujemy różne techniki takie jak rysowanie, malowanie, wycinanie, klejenie, rzeźbienie (plastelina, masa solna, glina), origami. Zachęcamy dzieci do kreatywności nagradzając uznaniem ich własne pomysły.

⛰ Edukacja środowiskowa

Jest integralną częścią zajęć programowych. Zajęcia te realizowane są w miarę możliwości w miejscach związanych z omawianym zagadnieniem (poczta, biblioteka, lecznica dla zwierząt, las i tym podobne). Raz w miesiącu organizujemy spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, którzy opowiadają o swojej pracy. Celem edukacji środowiskowej jest przybliżenie zasad poruszania się w otaczającym nas świecie oraz rozbudzenie ciekawości tego, co dzieje się poza przedszkolnymi drzwiami.

🍲 Warsztaty kulinarne

 

🎻 Audycje muzyczne i wizyty teatrzyków 🎷

Wycieczki do teatru i kina

Imprezy wewnętrzne i spotkania tematyczne

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

🥁 Rytmika z akompaniamentem i choreografią 🎹

Zajęcia rytmiczne prowadzone są w naszym przedszkolu przez Pana Marka Guz dwa razy w tygodniu. Towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia. Podczas tych zajęć dzieci rozwijają pamięć muzyczną, poczucie rytmu i słuchu muzycznego, rozbudowują zamiłowanie do muzyki oraz kształtują wrażliwość muzyczną. Wszystko to dzieje się dzięki zabawom i ćwiczeniom uwrażliwiającym na podstawowe elementy muzyki (tj. tempo, dynamika, wysokości dźwięków, nastrój i budowę utworów), dzięki grze na instrumentach perkusyjnych podczas zabaw, tańców, śpiewów, wplataniu elementów aktorstwa poprzez przygotowywanie się dzieci do występów scenicznych wynikających z imprez okolicznościowych.

🏊🏻 Nauka pływania

Zajęcia odbywają się na Pływalni Aquarius w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie. Dzieci dowożone są na basen autokarem. Zajęcia sprzyjają niwelowaniu lęku przed wodą, nauczaniu i doskonaleniu elementarnych technik pływackich, jak również korekcie wad postawy.

💃 Taniec

To zajęcia wyrabiające wrażliwość na muzykę, kształtujące estetykę ruchu i koordynację ruchową. Pomaga pokonać nieśmiałość i uczy dzieci współpracy w grupie, a także kształtuje pamięć ruchową oraz uczy rozpoznawać muzykę i rytmy. W naszym przedszkolu zajęcia taneczne prowadzi Pan Daniel Choiński ze Studio Tańca i Ruchu "DANCE FLOW".

Copyright 2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: WEBPC-GROUP