Przedszkole Niepubliczne
"Muszelka"

tel. +48 58 674 18 94

ul. Wyzwolenia 1, 84-120 Władysławowo

Oferta

 

Program

Nasze przedszkole realizuje założenia Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz organizuje zabawy i zajęcia wykraczające poza Podstawę Programową. W roku szkolnym 2015/2016 do realizacji zadań zawartych w podstawie programowej wykorzystujemy następujące programy: Kolekcja przedszkolaka. Czterolatki , Nowa Era ,praca zbiorowa (Anna Pawłowska-Niedbała, Aleksandra Skirgiełło, Anna Sosnowska, Miłosława Koszałka, Marzena Prądzyńska, Wioletta Gajewska, Kamila Jakubowska) , oraz  Kolekcja przedszkolaka trzylatki

 

Uzupełnieniem realizowanych programów również są:

 1. W zakresie edukacji matematycznej: ”Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,

 2. W zakresie edukacji ruchowej: „Ruch rozwijający” W.Sherborne.

Zajęcia są dostosowane do możliwości intelektualnych dzieci, zgodnie z zasadą indywidualizacji.

 

PAKIET ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

 

 •  

  Zajęcia dydaktyczne w języku polskim wg/w wymienionych programów na rok szkolny 2015/16 – codziennie

 •  

  Zajęcia dydaktyczne w języku angielskim realizowane są przez „Dzieciolandię -ogólonopolską sieć szkól językowych dla najmłodszych – 2 x w tygodniu po 30 min.

DZIECIOLANDIA” współpracuje w zakresie nauczania języka angielskiego z wydawnictwem Cambridge University Press oraz korzysta z podręczników wydawnictwa. Dowodem bardzo wysokiej jakości nauczania naszej Szkoły jest fakt udzielenia DZIECIOLANDII przez wydawnictwo prawa do nadawania statusu Cambridge Educational Partner placówkom obsługiwanym przez Szkołę i jej licencjonowanych Partnerów Franczyzowych.  www.dzieciolandia.edu.pl/

  * Nauka pływania – zajęcia odbywają się w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie .Dzieci z przedszkola na basen i z powrotem dowożone są autokarem. Zajęcia na basenie prowadzone są przez Akademię Pływania Dominic Świątkiewicz 1 x w tyg. - 40 min. w wodzie + 20 min. czynności w szatni

apds.pl "Akademia Pływania Dominic Świątkiewicz" została założona z myślą o najmłodszych adeptach pływania. W zajęciach uczestniczą dzieci już od 2 roku życia. Specjalizujemy się w niwelowaniu lęku przed wodą, nauczaniu elementarnych technik pływackich, nauką i doskonaleniem sportowych technik pływackich jak również zajęciami dla osób niepełnosprawnych i korekcją wad postawy w wodzie.

 • Warsztaty plastyczne – 2 x w tygodniu ok.30 min. - dzieci mają okazję do wyrażania emocji podczas warsztatów plastycznych. Są to zajęcia kształtujące wyobraźnię, umiejętności organizacji przestrzeni oraz zdolności manualne. W zajęciach tych wykorzystujemy różne techniki takie jak rysowanie, malowanie, wycinanie, klejenie, rzeźbienie (plastelina, masa solna, glina), origami. Zachęcamy dzieci do kreatywności nagradzając uznaniem ich własne pomysły.

 

*Edukacja środowiskowa - jest integralną częścią zajęć programowych. Zajęcia te realizowane są w miarę możliwości w miejscach związanych z omawianym zagadnieniem (poczta, biblioteka, lecznica dla zwierząt, las, itp.). Raz w miesiącu organizujemy spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, którzy opowiadają o swojej pracy. Celem edukacji środowiskowej jest przybliżenie zasad poruszania się w otaczającym nas świecie oraz rozbudzenie ciekawości tego, co dzieje się poza przedszkolnymi drzwiami.

  *Audycje muzyczne i wizyty teatrzyków

  *Wycieczki do teatrów, muzeów, filharmonii, itp.

  *imprezy wewnętrzne i spotkania tematyczne

   

  • ZAJĘCIA DODATKOWE                                                                                                                                                                      

  • *Zabawy logopedyczne z całą grupą 2 x tyg. -  30min  ,

  • indywidualne zajęcia z logopedą (w/g potrzeb)

   *Indywidualne konsultacje z psychologiem ( w/g potrzeb)

   *Religia 1 x ok. 30 min.

   *Rytmika z akompaniamentem i choreografią 2 x ok. 30 min.

   *Program wspomagania dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania wg Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska    Program wspomagania dzieci w rozwijaniu zdolności skupiania uwagi i zapamiętywania zawiera scenariusze działań, które pomagają dzieciom osiągnąć te umiejętności, świadomie zapamiętywać i odtwarzać to, co ważne. Dzięki temu skutecznie uczą się wierszy na pamięć, kojarzą szeregi czynności i przewidują, co będzie dalej.

  *Dziecięca matematyka - program edukacji matematycznej przedszkolaków wg Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska                                  Program edukacji matematycznej Dziecięca matematyka rozwija inteligencję operacyjną dzieci, kształtuje umiejętności matematyczne oraz dba o hartowanie odporności emocjonalnej dzieci tak, aby potrafiły pokonywać trudności i nie zrażały się porażkami.

   

  *Metoda globalnej nauki czytania wg Ireny Majchrzak W metodzie globalnej dziecko uczy się czytać poprzez zapamiętywanie całościowego układu graficznego słowa. Korzyścią, jaka wynika ze stosowania metody globalnej, jest szeroki repertuar wyrazów z czynnego słownika dziecka, które odczytuje ono jednym rzutem oka w dalszych etapach nauki czytania. Dzięki temu staje się lepszym czytelnikiem, szybszym i dokładniejszym, gdyż znacznie mniej wysiłku i uwagi poświęca formalnej stronie czytania, a koncentruje się na zrozumieniu treści.  

  *Elementy metody Marii Montessori wg Marii Montessori Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Pozwala na spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga w rozwoju indywidualnych cech osobowości, kształtowaniu charakteru, uczy współdziałania. W przedszkolu wprowadzamy pewne elementy pedagogiki montessoriańskiej: dbamy o uporządkowane otoczenie dziecka, umożliwiamy dzieciom uczenie się poprzez działanie i doświadczanie, pobudzamy rozwój dziecka dbając o odpowiedni dobór pomocy dydaktycznych, rozwijamy samodzielność i wiarę we własne siły, uczymy szacunku do porządku i do pracy.

  *Metoda Dobrego Startu wg Marta Bogdanowicz Celem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. W metodzie tej wykorzystuje się trzy podstawowe elementy: element słuchowy (piosenka), element wzrokowy (wzory graficzne, litery) i motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych i liter, zharmonizowanych z rytmem piosenki).

  *Metoda Ruchu Rozwijającego wg Rudolf von Laban, Weronika Sherborne Zajęcia ruchowe mają prowadzić do poznania własnego ciała, kształtują związek dziecka z otoczeniem fizycznym i drugim człowiekiem, ułatwiają również współdziałanie w grupie. Elementem tych zajęć jest gimnastyka twórcza (ekspresyjna), którą cechuje spontaniczność, kreatywność i swoboda. Metoda Ruchu Rozwijającego ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i w korygowaniu jego zaburzeń.

   *Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona

  * Pedagogika zabawy "KLANZA"

  *Techniki parateatralne

  *Zabawy badawcze ,doświadczania , obserwacje przyrody

  *Metoda porannego kręgu

   

 

Copyright 2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: WEBPC-GROUP