Przedszkole Niepubliczne
"Muszelka"

tel. +48 58 674 18 94

ul. Wyzwolenia 1, 84-120 Władysławowo

Oferta

 

PAKIET  ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

          Zajęcia dydaktyczne -  prowadzą wykwalifikowani nauczyciele w grupie młodzszej Pani Małgorzata Lako Soli wraz z pomocą nauczyciela Panią Darią Kacprzyk a w grupie starszej Pani Anna Hochschulz .W ramach czesnego oferujemy zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową MEN , oraz inne jak:

    Zajęcia z języka angielskiego - prowadzi już od wielu lat Pani Agata Kafeman Nauka Języków Obcych z Gdyni. Nauka języka bazuje głównie na zabawach, grach, historyjkach obrazkowych, wierszykach, piosenkach, teatrzykach, krótkich filmach i innych. Niezwykle ważną rolę w nauczaniu języków obcych małych dzieci odgrywają wielokrotne powtórki i osłuchanie z melodią języka. Przez powtarzanie, dzieci nie tylko utrwalają sobie poznany materiał, ale i nabierają pewności siebie. Im więcej będzie bodźców obcojęzycznych w ich codziennym życiu, tym sprawniej dziecko przyswoi sobie dany język. 

            Terapia logopedyczna - realizowana jest przez doświadczonego logopedę Panią Joannę Nierzwicką-Rosienkę . Każde dziecko, na początku roku szkolnego, jest bezpłatnie badane przez logopedę, który określa poziom rozwoju językowego dziecka, a w razie potrzeby proponuje udział w indywidualnych zajęciach terapeutycznych. Pomoc logopedy obejmuje również spotkania z rodzicami i wspomaganie personelu pedagogicznego w rozwijaniu kompetencji językowych dzieci. Program pracy z dzieckiem jest dostosowywany indywidualnie do jego możliwości i potrzeb. Metody pracy, jakie stosuje logopeda to przede wszystkim gry i zabawy, co sprawia, że dzieci uczestniczą w zajęciach chętnie i nie nudzą się.

     ♟ Szachy - to zajęcia kształtujące pamięć , zdolność koncentracji uczące logicznego i przestrzennego myślenia . W czasie nauki i gry dzieci uczą się odpowiedzialności za własne decyzje , szacunku do przeciwnika i stosowania w życiu zasady fair play. Zajęcia prowadzone są przez instruktora szachowego Panią Joannę Kacprzyk i są znakomitym uzupełnieniem rozwokju intelektualnego dzieci.Dziecko uczy się przegrywać, ale też unikać błędów i wygrywać, dzięki czemu nabiera pewności siebie. Ponadto, szachy kształtują osobowość dziecka i młodego człowieka: wymagają systematyczności i wytrwałości, a także uczą tolerancji, cierpliwości i obiektywizmu. Potwierdzono wieloma badaniami, że dzieci grające w szachy mająlepsze oceny w szkole.

   🏇Jazda konna z elementami hipoterapii - to forma rehabilitacji i terapii poprzez kontakt emocjonalny z koniem.Zajęcia prowadzone są przez wykfalifikowany personel Stajni Zamek nad Morzem w Rzucewie. Hipoterapia wspomaga efektywność rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka. Szczególne efekty przynosi w terapii dzieci dotkniętych autyzmem , porażeniem mózgowym itp. Pomaga w niwelowaniu problemów emocjonalnych , oraz wspomaga leczenie wad rozwojowych. 

 

        🎨     Warsztaty plastycznedzieci mają okazję do wyrażania emocji podczas warsztatów plastycznych. Są to zajęcia kształtujące wyobraźnię, umiejętności organizacji przestrzeni oraz zdolności manualne. W zajęciach tych wykorzystujemy różne techniki takie jak rysowanie, malowanie, wycinanie, klejenie, rzeźbienie (plastelina, masa solna, glina), origami. Zachęcamy dzieci do kreatywności nagradzając uznaniem ich własne pomysły.

 

           Andrzejki

    ⛰      Edukacja środowiskowa - jest integralną częścią zajęć programowych. Zajęcia te realizowane są w miarę możliwości w miejscach związanych z omawianym zagadnieniem (poczta, biblioteka, lecznica dla zwierząt, las, itp.). Raz w miesiącu organizujemy spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, którzy opowiadają o swojej pracy. Celem edukacji środowiskowej jest przybliżenie zasad poruszania się w otaczającym nas świecie oraz rozbudzenie ciekawości tego, co dzieje się poza przedszkolnymi drzwiami. 

Ferie zimowe              Ferie zimowe

                   Dzień Pluszowego Misia              Wycieczka do ZOO

     🍲  Warsztaty kulinarne  

 

                           

  🎻 Audycje muzyczne i wizyty teatrzyków🎷

Pan Sadowski i saksofon          

     Teatrzyk              Krakowski Teatr Iluzji

Wycieczki do teatru , kina

                  Historie bańkami pisane                Historie bańkami pisane 

Imprezy wewnętrzne i spotkania tematyczne              Wizyta w Gabi-Dent

   
    
   
   
            ZAJĘCIA   DODATKOWE                                                                                                                                                🥁Rytmika z akompaniamentem i choreografią 🎹

             

   Zajęcia rytmiczne prowadzone są w naszym przedszkolu przez Pana Marka Guz dwa razy w tygodniu. Towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia. Podczas tych zajęć dzieci rozwijają pamięć muzyczną, poczucie rytmu i słuchu muzycznego, rozbudowują zamiłowanie do muzyki oraz kształtują wrażliwość muzyczną.Wszystko to dzieje się dzięki zabawom i ćwiczeniom uwrażliwiającym na podstawowe elementy muzyki (tj. tempo, dynamika, wysokości dźwięków, nastrój i budowę utworów), dzięki grze na instrumentach perkusyjnych podczas zabaw, tańców, śpiewów, wplataniu elementów aktorstwa poprzez przygotowywanie się dzieci do występów scenicznych wynikających z imprez
   okolicznościowych.

    🏊🏻‍ - Nauka pływania 🏊‍ – zajęcia odbywają się na Pływalni Aquarius  w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie . Dzieci dowożone są na basen autokarem.Zajęcia sprzyjają niwelowaniu lęku przed wodą, nauczaniu i doskonaleniu elementarnych technik pływackich,   jak również korekcie wad  postawy.

    

   -💃 Taniec -to zajęcia wyrabiające wrażliwość na muzykę , kształyujące estetykę ruchu i koordynację ruchową.Pomaga pokonać nieśmiałość i uczy dzieci współpracy w grupie , a także kształtuje pamięć ruchową , oraz uczy rozpoznawać muzykę i rytmy. W naszym przedszkolu zajęcia taneczne prowadzi Pan Daniel Choiński ze Studio Tańca i Ruchu "DANCE  FLOW"

   

Copyright 2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: WEBPC-GROUP